ruimte

Voor de weidegang in de zomerperiode beschikken wij over 165 hectare land, verdeeld over ruime percelen welke minimaal 2 hectare groot zijn. Hierdoor is het mogelijk dat wij hengsten en merries kunnen inscharen. In de koppels leren ze de omgang met andere paarden en worden ze sociaal gevormd door de hiërarchie binnen de koppels.

gezondheid

De paarden worden regelmatig omgeweid naar andere percelen, hierdoor beschikken de paarden altijd over kwalitatief goed gras. We doen regelmatig aan graslandvernieuwing en gebruiken alleen grassoorten welke eiwitarm en structuurrijk zijn. Het kweldergebied is een kalkrijke grond welke ‘s winters regelmatig onder water staat en daarom rijk is aan mineralen. Het grootste voordeel is dat er geen wormbesmetting plaats kan vinden, dit omdat de zee ’s winter regelmatig over de kwelders vloeit. Op de kwelder groeien veertien verschillende soorten kruiden en de zeelucht is goed voor paarden met long- of luchtwegproblemen en zorgt er ook voor dat we weinig last hebben van vliegen.

afrastering

De beste afrastering is géén afrastering! Daarom gebruiken wij ook zo weinig mogelijk schrikdraad en -lint. We hebben brede sloten met een harde zeezandbodem, en de paarden drinken uit waterputten die zijn aangesloten op het waterleidingnet. Op de tussendammen staan dubbele hekken van 1.60 meter hoog en de toegangsdammen zijn afgesloten met een slot.